Aantal gemeenten wil spoorlijn Veendam - Stadskanaal heropenen

Regio - Een groot aantal gemeenten in Groningen en Drenthe maakt zich samen sterk voor het heropenen van de spoorlijn Veendam – Stadskanaal. De gemeenten willen dat er een onderzoek komt naar de haalbaarheid voor het doortrekken van deze lijn naar Emmen.

De gemeenten willen dat er een onderzoek komt naar de haalbaarheid voor het doortrekken van deze lijn naar Emmen. Ze hebben hiervoor een gezamenlijke oproep aangeboden aan gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk van de provincie Groningen. 

Essentieel

Een goede spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal is essentieel voor de sociaal-economische ontwikkeling en vitaliteit van de regio, zo wordt gesteld. Een regio waar het extra belangrijk is dat steden zoals Groningen en Emmen met hun (zorg)voorzieningen goed bereikbaar zijn voor omliggende gemeenten (en natuurlijk omgekeerd), omdat bereikbaarheid van voorzieningen helaas niet vanzelfsprekend is.

Bereikbaarheid

Met een spoorverbinding wordt de bereikbaarheid niet alleen voor inwoners, ondernemers, studenten en forensen uit Stadskanaal sterk verbeterd, maar voor mensen uit een groot deel van oost- en zuidoost-Groningen, Drenthe en Overijssel. Een gereactiveerde spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal en een mogelijke verlenging naar Emmen is een onmisbare bouwsteen voor de verdere ontwikkeling van de regio.

Zuidbroek - Veendam

In 2011 is de verbinding Zuidbroek - Veendam al succesvol gereactiveerd. Het aantal reizigers op deze lijn is vanaf de start hoger dan verwacht. Voor de verbinding Veendam - Stadskanaal wordt een zelfde succes verwacht. De gemeenten roepen de provincie Groningen daarom op, conform de afspraak die zij heeft gemaakt met ProRail en het ministerie, om snel een definitief besluit te nemen. Voor de lijn is ongeveer 64 miljoen euro gereserveerd, voldoende om de spoorlijn te reactiveren.