Betere afstemming vraag en aanbod biologische landbouwproducten

Groningen/Winschoten - De provincie Groningen ondertekende dinsdag, samen met 16 ketenpartners uit de biologische sector, een convenant. Doel van het convenant is het vergroten van de afzet- en verwerkingsmogelijkheden van biologische gewassen.

De biologische sector groeit jaarlijks en de provincie Groningen draagt, zo wordt gesteld, met het programma 'Stimuleren Biologische Landbouw' hier aan bij. 
 
Concrete ambities en doelen
Gedeputeerde Henk Staghouwer: "Het is goed om te zien dat het bedrijfsleven een actieve rol speelt om de biologische landbouw verder te stimuleren. Naast het convenant hebben alle partijen voor zichzelf concrete ambities en doelen gesteld die we volgend jaar evalueren. Deelnemen is dus niet vrijblijvend. Omdat er een flink aantal biologische akkerbouwers meedoen, verwachten we op korte termijn resultaat." 
 
Omschakelen naar biologische landbouw
De afgelopen drie jaar is flink ingezet om boeren te informeren en te stimuleren met biologische landbouw aan de slag te gaan met als resultaat dat diverse boeren daadwerkelijk hun bedrijf hebben omgeschakeld. 
 
Actieve inzet op biologische gewassen
Voor boeren die omschakelen is een belangrijke vraag wie hun gewassen gaat afnemen en verwerken. Veel afzet- en verwerkingspartijen zijn gevestigd in het midden en zuiden van Nederland. Hierdoor is het voor deze partijen vaak niet interessant om voor een klein aantal biologische gewassen, boeren in Groningen te benaderen. Met het ondertekenen van het convenant hebben deze partijen nu afgesproken zich actief in te zetten om voldoende biologische gewassen in Groningen te krijgen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het convenant of de deelnemende partijen, zie www.biologischelandbouwgroningen.nl