Proeftuin Boven Pekela en Doorsneebuurt aardgasvrij van start

Pekela - Met een drukbezochte bijeenkomst in dorpshuis De Riggel in Nieuwe Pekela is vorige week donderdagavond de proeftuin ‘Boven Pekela aardgasvrij’ van start gegaan. Voor deze bijeenkomst waren alle belangstellenden voor deelname aan de zo genoemde pilotwoningen uitgenodigd.

Tegen de verwachting in was de animo zeer groot. Liefst 57 inwoners hadden zich daarvoor opgegeven. De avond stond in het teken van uitleg over het project, de rol van de pilot woningen en de financiën voor de deelnemers.

In een heldere presentatie gaf Robert de Jonge, lid van de werkgroep, uitleg over de kernpunten van het project. Alle deelnemers van de 600 woningen in het plangebied, van Boven Pekela tot de Ommelanderbrug, krijgen een hybride warmtepomp. De extra elektriciteit voor de warmtepomp wordt gecompenseerd door de aanschaf van 12 zonnepanelen.

Degenen zonder geschikt dak kunnen meedoen aan het plaatsen van zonnepanelen op een gezamenlijk zonnedak. Met kierdichting en een lage temperatuur convector kan het gasverbruik met 50 procent of meer worden beperkt. De overgebleven 50 procent wordt ingevuld met groengas. Een klein gedeelte van veelal nieuwe, goed geïsoleerde woningen kunnen met een zo geheten all electric warmtepomp helemaal van het gas af.

Groengasbrouwerij
Uit afvalstromen wordt in een gesloten installatie groen gas geproduceerd. De basis van dit nieuwe revolutionaire procedé is het gebruik van rioolslib van de 600 woningen aangevuld met varkensmest, voedselresten van de bewoners en de maaltijdvoorziening van Oosterlengte. CO2 van steenfabriek Strating wordt gebruikt om de productie van groengas verder te verhogen. In totaal moet er jaarlijks zo’n 800.000 kubieke meter worden geproduceerd.

Geen verhoging van de woonlasten
De grote vraag die velen bezighield is of dit wel is te betalen. Robert de Jonge kon velen gerust stellen. Met de besparing op het gasverbruik en een subsidie uit de proeftuin van ongeveer 3.000 euro zijn de feitelijke kosten voor de deelnemers zo’n 5.000 euro. Die kosten kunnen ofwel via een groene lening of eigen geld binnen 8 jaar worden terugverdiend, zo wordt gesteld. Daarna kan een jaarlijkse besparing van ongeveer 750 euro worden gerealiseerd.

Waarborgfonds
Om problemen op te kunnen vangen is er een waarborgfonds in het leven geroepen, zodat deelnemers niet in de kou komen te staan. Om daar een beroep op te kunnen doen zal men wel aan de voorwaarden van deelname moeten voldoen.

Maatwerk
Eén van die voorwaarden is, dat de woning geïnspecteerd wordt door een energie deskundige van Invent samen met de installateurs Becker en Schoonebeek. Omdat vrijwel alle woningen verschillend zijn is maatwerk noodzakelijk om de gewenste besparing te kunnen realiseren. Bovendien wordt hiermee de lokale werkgelegenheid gestimuleerd.

Bonus
De deelnemers aan de pilotwoningen kunnen rekenen op een bonus, omdat zij hun gegevens van verbruik en dergelijke beschikbaar moeten houden voor de proeftuin en hun woning enkele keren beschikbaar stellen voor andere belangstellende in de buurt. Van hen wordt verwacht dat zij als ambassadeurs optreden voor het slagen van dit unieke project.

In december worden de eerste pilotwoningen geïnspecteerd waarna in januari warmtepomp en zonnepanelen geplaatst worden. Eind januari 2019 worden alle bewoners in het proeftuin gebied uitgenodigd en kunnen zij zich als deelnemer melden.