'Perspectief Kompanjie hangt af van bestuur'

Pekela - De toekomst van de gecombineerde ambtenarengroep de Kompanjie ligt in handen van het bestuur. Dat zei directeur Jaap Wijma medio vorige week op een informatieve bijeenkomst in het Raadhuis in Oude Pekela.

Het bestuur wordt gevormd door de gemeenten Veendam en Pekela. Wijma, die per 1 december vertrekt, gaf in Oude Pekela tekst en uitleg over het functioneren van de Kompanjie gedurende de afgelopen tijd. De Pekelder raad kon tussendoor vragen stellen. De scheidende directeur werd vooral aan de tand gevoeld over de inhuur van externe bureaus. Volgens diverse raadsleden is dit nog steeds te hoog.

Wijma wees in de kader echter op het vele werk in het sociale domein dat door de Kompanjie moet worden uitgevoerd. "Die klus wordt alsmaar groter, doch in financiële zin zijn we redelijk binnen de lijnen gebleven", zo verweerde hij zich.

Tevreden

Wijma toonde zich tevreden op het dalende ziekte verzuim bij de ambtenaren. Dat was de laatste jaren flink teruggelopen van 7,5 naar rond de 4,5 procent. Ook over de werksfeer, vooral in het managementteam, was de directeur content.

De Kompanjie heeft 307 vaste banen (fte’s). Jaarlijks is er een verloop van rond de tien procent. Wijma zag tot zijn genoegen dat vertrekkende ambtenaren over het algemeen worden opgevolgd door nieuwe, vooral jonge medewerkers. Toen de fractie van de SVP vragen stelde over de toekomst van de Kompanjie hield Wijma zich wijselijk stil. "Daar ga ik niet over." 

Gevaar

Zoals wellicht bekend wil Veendam in het kader van de gemeentelijke herindeling niet worden samengevoegd met Pekela. Blijft Veendam weigeren dan loopt volgens insiders het bestaan van de ambtelijke groep gevaar.