Landelijke collecte Leger des Heils

Winschoten - Van 26 november tot en met 1 december wordt ook in Oost- Groningen weer gecollecteerd voor het Leger des Heils Korps Winschoten.

Vrijwilligers in Winschoten, Stadskanaal en Veendam, in de beide Pekela’s en zoveel dorpen er om heen, nemen de stap met hun collectebus deur langs deur te gaan en geven zo vorm aan het gevoel van verantwoordelijk zijn voor onze naasten in nood.

Uit de collecteopbrengst bekostigt Korps Winschoten de maatschappelijke hulp die zij verleent in Oost-Groningen, want ook in deze regio hebben diverse mensen te weinig inkomen om rond te komen.

Het Legers des Heils laat weten dat de collectanten zich kunnen legitimeren als zij met hun rode collectebussen  langs de deuren trekken.

Groene bussen? Meteen melden

"Helaas komt het voor dat mensen met groene bussen bij huizen aanbellen. Wie dit ziet, of bij wie dit gebeurt wordt verzocht dit meteen te melden bij korps Winschoten. Wij overleggen dan met de politie, die bevoegd is uit te zoeken of er sprake is van onbevoegd collecteren in welke vorm dan ook. U kunt zo nodig bellen met kapitein Bineke Berkenbosch, via 06-10188997 of Onno Weinberg, via 06-53618967", zo laat een woordvoerder weten.