Steun voor ontwikkeling duurzame, natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland

Winschoten - Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, heeft 10 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in de ontwikkeling van duurzame, natuurinclusieve landbouw in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen.

De drie provincies hebben hiervoor eerder dit jaar samen met kennisinstellingen, natuur- en landbouworganisaties een zogenaamde Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw ingediend.

In een programma, dat gefinancierd wordt met de regiodeal, zetten de provincies samen met landbouw- en natuurorganisaties activiteiten in die bijdragen aan een duurzame, natuurinclusieve landbouw in 2030.

Dit programma start begin volgend jaar.