Ger Klein: ‘Geen ruimte voor prestigeprojecten zoals De Poort van Winschoten’

Winschoten - De begroting voor het jaar 2019 is dinsdag behandeld in de gemeenteraad van Oldambt. De gemeente staat er financieel niet best voor. Gemeentebelangen vindt dan ook dat de financiële middelen vooral moeten worden aangewend voor de basistaken van de gemeente.

Fractievoorzitter Ger Klein van Gemeentebelangen Oldambt: “De begroting is weliswaar sluitend, maar wel in wankel evenwicht. Bij de minste of geringste tegenvaller heeft Oldambt een groot financieel probleem. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de jeugdzorg. Uit ervaring weten we dat de uitgaven hiervoor onverwacht kunnen oplopen. De artikel 12-status, oftewel het ‘failliet’ van Oldambt is daardoor reëel aanwezig.”

De Poort van Winschoten
Onlangs is een begin gemaakt met De Poort van Winschoten. Een circa 10 miljoen euro kostend project in Winschoten, waarbij onder andere stadswoningen worden gebouwd, de HEMA een ander uiterlijk krijgt en de ambtenaren op de bovenverdieping een werkplek krijgen.

Klein: “Het mag voor niemand een verrassing zijn dat wij vinden dat als je geen geld hebt, je het ook niet kunt uitgeven. De tering moet immers naar de nering worden gezet. Wat Gemeentebelangen betreft betekent dit dat er voor prestigeprojecten, zoals De Poort van Winschoten, geen ruimte is. Zolang er geen concreet perspectief op verbetering van de financiële situatie is, dienen dergelijke projecten in de ijskast te worden gezet.”

Basistaken

Gemeentebelangen vindt dat het geld dat nog in kas zit vooral moeten worden aangewend voor de basistaken van de gemeente. Klein: “Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld het achterstallig nderhoud van het openbaar groen, wegen en bruggen. Daarnaast hoeven bezuinigingen op het sociaal domein niet plaats te vinden als prestigeprojecten in de ijskast worden gezet. De meest kwetsbare groep inwoners in onze gemeente mag wat Gemeentebelangen betreft namelijk niet de dupe worden van de prestatiedrang van het college.”