Gemeenten betalen salarisverhoging raadsleden uit eigen zak

Regio - Raadsleden in Nederland die functioneren in de kleinste gemeenten (minder dan 24.000 inwoners), krijgen met terugwerkende kracht - mei 2018 - een forse verhoging van hun maandelijkse vergoeding. Dit op aandringen van de landelijke fractie van de ChristenUnie.

Pekela behoort tot zo’n kleine gemeente, waar het salaris van een raadslid op dit moment per maand bruto ruim 600 euro bedraagt. Dit bedrag wordt opgehoogd tot ruim 900 euro. Netto houden de Pekelders zo’n 600 euro over.

Afgelopen week bleek tijdens de begrotingsvergadering dat de gemeentes dit geld uit eigen zak moeten ophoesten. Voor Pekela betekent dit op jaarbasis een extra uitgave van ruim een ton. "Geld dat we eigenlijk niet hebben", aldus burgemeester en portefeuillehouder Jaap Kuin.

De verschuldigde belasting over de 900 euro, ongeveer een derde deel, vloeit in de kas van de staat.

"Niet betalen maar wel ontvangen", aldus het CDA-raadslid Martin Ritzema, die de Minister van Financiën vervolgens betichtte van oneerlijke afroming van het bedrag dat Pekela jaarlijks ontvangt uit het gemeentefonds.