Inspiratiedag toekomstgericht lesgeven SOOOG

Winschoten - Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG) hield dinsdag in De Klinker in Winschoten, voor al haar werknemers en relaties, een inspirerende dag over toekomstgericht lesgeven. Bezoekers kregen van zeven bekende sprekers een kijkje in de toekomst van onderwijsland.

Zo’n 400 medewerkers en nauw betrokkenen van de SOOOG waren in De Klinker aanwezig. Onder de zeven prominente sprekers waren onder andere Peter Heerschop, Sjef Drummen, Alexander Klöpping, Maarten Steinbach en Ben Woldring.

Technologische hulpmiddelen, programmeerrobots, trends en ontwikkelingen binnen het onderwijs en de impact van maatschappelijke veranderingen daarop, 21ste-eeuwse vaardigheden: een wereld aan mogelijkheden kwam aan bod.

Taak

“Wij hebben de taak onze leerlingen voor te bereiden op banen die nu nog niet bestaan en ze vaardigheden bij te brengen waar vroeger geen aandacht aan werd besteed op school”, legt Jaap Hansen, voorzitter van het College van Bestuur van SOOOG uit. “Denk bijvoorbeeld aan het oplossen van problemen, creatief denken, samenwerken en een kritische, onderzoekende houding aannemen. Het is belangrijk stil te staan bij de toekomst van ons onderwijs en onze medewerkers inzichten en tools mee te geven waarmee ze hun eigen manier van toekomstgericht lesgeven vorm kunnen geven.”

Hansen noemt de inspiratiedag geslaagd, want bezoekers geven aan de dag zeer motiverend te hebben gevonden en zeggen dat de verschillende sprekers zeker stof tot nadenken geven.