Reactie op AD ziekenhuislijst: ‘We moeten nog veel stappen zetten’

Scheemda/Stadskanaal - "We hebben al veel stappen gezet als het gaat om de kwaliteit van zorg, en we moeten er nog meer zetten", aldus David Post, bestuurslid van Treant. Post reageert hiermee op de positie die de zorggroep inneemt in de jaarlijkse ziekenhuislijst die het Algemeen Dagblad heeft gepubliceerd. De drie ziekenhuislocaties van Treant bezetten de laatste drie plaatsen van de 44 streekziekenhuizen. Het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda bezet plek 8.

Het Algemeen Dagblad maakt gebruik van gegevens van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). David Post: "Het komt niet als een verrassing, want het zijn natuurlijk cijfers die we zelf hebben aangeleverd. Deze cijfers gaan over het vorige jaar. In 2018 hebben we veel verbetermaatregelen in gang gezet, zoals het digitaal voorschrijven van medicijnen en het clusteren van complexere ingrepen. Ook hebben we maatregelen genomen om de medicatie bij ouderen te monitoren. De effecten hiervan zullen nu al voor de patiënten merkbaar zijn, maar pas in de lijst van 2019 te zien."

36 Criteria

Voor deze ranglijst is gebruikgemaakt van 36 criteria die een doorsnede zijn van de behandeling in ziekenhuizen, zoals oncologie, cardiologie, heupoperaties en de kwaliteit van de verpleging. Treant Zorggroep is met drie aparte ziekenhuislocaties opgenomen in de lijst. Het aanleveren van de cijfers per locatie geeft een vertekend beeld. Post: "Per locatie voldoen we niet altijd aan het aantal operaties dat we wettelijk moeten uitvoeren. Als Treant in zijn geheel voldoen we er wel aan. Dat is ook een van de redenen geweest om te fuseren en complexe zorg te concentreren. Hierdoor hebben we de zorg in deze regio kunnen behouden."

Zorgpersoneel

Ook het tekort aan zorgpersoneel is een van de redenen waarom Treant hekkensluiter is in het lijstje van het Algemeen Dagblad. Post: "Treant heeft een groot tekort aan zorgpersoneel. De zorg voor de patiënt - de handen aan het bed - heeft voorrang gekregen boven het harmoniseren van protocollen en dat zie je terug in de cijfers. Niet voor niets hebben we hier in het noorden een samenwerkingsverband tussen de verschillende ziekenhuizen en ambulancediensten opgezet om de vele vacatures in te vullen."

Lijstjes

Het najaar is voor ziekenhuizen de tijd van de ranglijstjes. Behalve het Algemeen Dagblad publiceert het weekblad Elsevier volgende week haar ziekenhuislijst. Vorige maand maakte het accountantskantoor BDO de financiële positie van de Nederlandse ziekenhuizen bekend. De ziekenhuistak van Treant zat ook hier in de onderste regionen. Post: "De lijstjes zijn meestal momentopnames van het vorige jaar. Dat maakt het altijd lastig, want onze financiële positie is nu weer gezonder en we verwachten eind dit jaar zwarte cijfers te kunnen schrijven. Ik ga ervan uit dat we volgend jaar, als het gaat om de ziekenhuislijst van het AD, weer hoger scoren. Het is jammer dat we ondanks alle maatregelen en de inzet van onze medewerkers, nu nog niet zo ver zijn."

Zie ook: https://localfocus2.appspot.com/5be4616cd6e42