Stijging waterschapsbelastingen in 2019 onder inflatieniveau

Winschoten - Gezinnen met een eigen woning betalen in 2019 gemiddeld 6 euro meer aan de waterschappen dan in 2018. Een eerste prognose van de Unie van Waterschappen geeft dit aan.

Het gaat hier om een stijging van 1,9 procent. Hiermee ligt de stijging onder het inflatiepercentage van 2,4 procent dat door het Centraal Planbureau wordt verwacht. Gemiddeld betaalt een gezin volgend jaar ongeveer 327 euro aan waterschapsbelastingen. De tarieven zijn nog niet definitief. Maar uit de voorstellen die nu worden besproken, blijkt dat de gematigde stijging waar al een aantal jaren sprake van is ook in 2019 doorgaat.

Knappe prestatie

Toine Poppelaars, portefeuillehouder financiën in het bestuur van de Unie van Waterschappen: “Gezien de grote opgaven waarvoor waterschappen staan vind ik het een knappe prestatie dat de lastenstijging onder het inflatieniveau ligt. De lastenstijging betekent dat een gezin volgend jaar gemiddeld 50 eurocent per maand meer betaalt aan het waterschap. Dit is het gemiddelde landelijke beeld voor gezinnen met een eigen huis.”

Meer informatie

Meer informatie op https://uvw.nl/