GEO-certificaat voor Golfbaan Westerwolde

Vlagtwedde - Golfclub Westerwolde heeft van de Nederlandse Golf Federatie (NGF ) het GEO-certificaat ontvangen. GEO is een internationale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzaam terreinbeheer van golfbanen.

Dit certificaat is een waardering voor het duurzaam onderhouden van de golfbaan. Dat wil zeggen dat het onderhoud op een wijze wordt uitgevoerd waarbij geen gewasbeschermingsmiddelen en zo weinig mogelijk meststoffen worden gebruikt. Met een goed beheer gaat dit samen en heeft zowel de golfbaan als ook de aanwezige flora , fauna en water daar voordeel bij.

Milieu

Een ander belangrijk onderdeel is het milieu. Dat betekent zo weinig mogelijk elektra en waterverbruik. Goed onderhoud van het bos en de beplanting en oog voor de flora en fauna op de golfbaan is een andere voorwaarde. Maandelijks komt de zogenaamde Bevergroep, een groep vrijwillige leden, bijeen om klein onderhoud aan de beplanting een dergelijke uit te voeren.

Het certificaat is nodig om in de toekomst wedstrijden, georganiseerd door de NGF, te mogen organiseren.