Gemeente Westerwolde trekt drie ton uit voor centrumontwikkeling Ter Apel

Vlagtwedde/Sellingen - De gemeente Westerwolde is voornemens 300.000 euro uit te trekken voor de centrumontwikkeling van Ter Apel. Dit op initiatief van de oppositiepartijen VVD, CDA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. PvdA steunde dit voorstel.

Dit bedrag moet worden gebruikt voor het  toekomstbestendig maken van het winkelcentrum en voor de leefbaarheid in Ter Apel. 

Het betreft zogenoemde COA-gelden (het COA stelt jaarlijks financiële middelen beschikbaar voor de leefbaarheid in Ter Apel). Aanvankelijk wilde GroenLinks en het CDA het volledige bedrag - 743.562 euo - inzetten.

Wethouder Bart Huizing van onder meer Wonen en Leefbaarheid stelde echter voor om hiervan drie ton te gebruiken. Deze suggestie werd breed omarmd.

Het resterende bedrag wordt gebruikt om de tekorten van de gemeente op te vullen.

Helder plan

VVD, CDA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren vinden dat het voor het behoud van het huidige voorzieningenbestand van belang is dat er op basis van een visie op de ontwikkeling van genoemd winkelcentrum een helder plan wordt geformuleerd voor een toekomstbestendig centrum. Het koopstromenonderzoek dat in opdracht van de provincie Groningen is uitgevoerd moet daarbij als uitgangspunt dienen.

Verder moet de visie en het plan voor de centrumontwikkeling in Ter Apel in nauwe samenwerking met de ondernemers en de handelsvereniging tot stand komen, zo wordt gesteld.