Raad van Westerwolde ontziet kwetsbare inwoners bij ombuigingen

Vlagtwedde/Sellingen - Het algemene financiële beeld van de gemeente Westerwolde is vooral op korte termijn niet onverdeeld gunstig. Daarom is er een ombuiging aangekondigd van één miljoen euro.

Onderdeel van de ombuigingsvoorstellen betreffen het Sociale Domein en Sportstimulering en activering. Dit schiet niet alleen de PvdA, maar ook coalitiepartner Gemeente Belangen en een groot deel van de oppositie in het verkeerde keelgat.

Armoede en Eenzaamheid

Het onlangs gepresenteerde rapport Armoede en Eenzaamheid luidt juist de noodklok om kwetsbare groepen vooral meer positieve aandacht te geven. Aandacht en betrokkenheid bij het sociaal-maatschappelijke leven spelen een grote rol om alle inwoners een volwaardige rol te geven in onze gemeente.

Dat dit bij sommigen wat meer inspanningen nodig heeft is een gegeven. Van het door gehandicapten laten betalen voor hun vervoerspas en nodige medische (her)indicaties voor vergoedingen voor het gebruik van eigen auto en/of vervoerspas, kan volgens de meerderheid van de Raad dan ook geen sprake zijn.

Doelgroepenbudget Uniek sporten

Ook wordt er een streep gezet door het plan om te schrappen in het Doelgroepenbudget Uniek sporten. Dit budget dat eerder beschikbaar gesteld is, wordt ingezet voor de salariskosten van de sportcoach, het Beweegcafé in Ter Apel en een activiteitenbudget voor het opstarten en versterken van initiatieven voor de doelgroep mensen met een beperking.

Het voorstel tot het verminderen van inzet in de vorm van het aanleren van werknemersvaardigheden en sociale activering voor uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werd op het laatste moment ingetrokken. Een voorbereid amendement om deze bezuiniging te schrappen was dus gelukkig niet meer nodig.