Veel belangstelling bij opening OZG door Koning Willem-Alexander - foto's

Scheemda - Koning Willem-Alexander verrichtte vanmiddag de opening van het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen. Veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik een glimp op te vangen van het staatshoofd.

Willem-Alexander verrichtte de opening met 30 Groningers die waren uitgenodigd op basis van de wensen die zij hadden ingestuurd en op basis van de plaats waar zij wonen.

Na afloop van de handeling kreeg de Koning een rondleiding door het ziekenhuis en was er een receptie voor genodigden.

Om iedereen de kans te geven het ziekenhuis te bekijken is er op 10 november een open dag.

Foto's Marcel Lameijer