Culturele netwerkbijeenkomst in cultuurhuis De Klinker

Winschoten - Stel u wilt iets organiseren op het gebied van kunst & cultuur in het Oldambt en daarvoor heeft u een flinke subsidie nodig, weet u dan waar u dat geld vandaan kunt halen? Of u professionals of vrijwilligers nodig voor uw culturele ideeën, lessen, cursussen, concerten, exposities, festivals, plannen en informatiebronnen?

Onder coördinatie van beleidsambtenaar cultuur Thea Gielleit van de gemeente Oldambt, cultuurcoach Floor Haanstra en cultuurwethouder Bard Boon is er gezocht naar het antwoord op de hierboven gestelde vragen. Als resultaat heeft de gemeenteraad van de gemeente Oldambt de Nota Cultuur en Evenementen 2017-2020 aangenomen, waarin staat aangegeven hoe te komen tot een gestructureerd platform voor alle personen en organisaties die actief zijn in het veld van kunst & cultuur. 

Cultuur Platform Oldambt

Op donderdag 8 november is er de officiële aftrap (de kick off) van het Cultuur Platform Oldambt (CPO)  in De Klinker waar cultuurwethouder Bard Boon alle negen leden van het C.P.O. zal voorstellen alsmede de nieuwe gemeentelijke beleidsmedewerker cultuur Angela Schulingkamp ( is één dag per week beroepsmatig actief met kunst & cultuur). Zij komt in de plaats voor de inmiddels gepensioneerde Thea Gielleit.

Aanmelden

De culturele netwerkbijeenkomst in cultuurhuis De Klinker op 8 november begint om 17.00 uur. Aanmelden kan via de website www.cultuurplatform-oldambt.nl