Extreem weer kost waterschap bijna half miljoen

Winschoten - Het voorjaar van 2018 was nat. Vooral in mei viel er extreem veel neerslag. Deze neerslag zorgde voor schade aan de watergangen van het waterschap. Het herstel van deze schade leidde tot extra kosten. De extra kosten bedragen 80.000 euro.

De beschadigde en uitgespoelde taluds zijn inmiddels hersteld. Door problemen met de waterafvoer moesten daarnaast extra baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Extreem droge zomer

Het waterschap plaatste noodpompen om te zorgen voor extra wateraanvoer richting het gebied. Daarnaast hield Hunze en Aa’s de droge veenkades nat om de veiligheid te waarborgen. De extra kosten die hiermee gemaakt zijn bedragen 405.000 euro.

De extra kosten zijn eenmalige kosten en zijn in de begroting van 2018 ten laste gebracht van onze financiële reserves.