Groningen Swim Challenge sluit succesvol eerste lustrum af

Regio - Stichting Groningen Swim Challenge heeft zijn eerste lustrum afgesloten met de overhandiging van een recordbedrag aan het UMCG Kanker Researchfonds. Liefs 225.000 euro voor kankeronderzoek in Groningen werd bijeen gezwommen in verschillende evenementen vanuit de stichting.

In het UMCG werden de vrijwilligers van de stichting getrakteerd op een borrel en maakte Haan zijn afscheid bekend. Hij draagt de voorzittershamer over aan Boike Teunissen maar blijft wel betrokken bij de stichting.  Haan: “Ik ben weer begonnen als voetbaltrainer en moet daarom keuzes maken”. Vertrouwen in de toekomst is er echter volop. De scheidend voorzitter: “De draaiboeken liggen klaar, er zijn fantastische mensen actief en we worden steeds meer een gevestigde naam als zwemevenement.”

Snelle groei

De afgelopen vijf jaar waren jaren van snelle groei. De organisatie, geheel gerund door vrijwilligers, staat nu voor de uitdaging de komende periode te blijven schaven aan een uniek evenement. Teunissen: “Het organiseren en coördineren van de Groningen Swim Challenge is fantastisch om te doen maar zeer bewerkelijk. Met de snelle groei komt ook de vraag, wat is in welke omvang nog haalbaar om te doen met alleen vrijwilligers? Daar moeten we op een slimme manier naar kijken en keuzes in maken. Het is een luxeprobleem dat we zelf hebben gecreëerd en daar kunnen we trots op zijn”.

Druk hoog

Met een absoluut recordbedrag in 2018 lijkt de druk alweer hoog voor 2019. Toch voelt het bestuur die druk niet. Teunissen: “Uit de enquête onder vrijwilligers en zwemmers bleek dat ruim 95 procent volgend jaar weer mee wil doen, of dat in ieder geval overweegt. Dat enthousiasme onder de deelnemers is het allerbelangrijkste, het bedrag volgt.”