PvdD is fel tegen uitbreiding Camping Wedderbergen

Wedderbergen - De Partij voor de Dieren (PvdD) is fel gekant tegen de mogelijke uitbreiding van Camping Wedderbergen in Wedde.

Niet alleen gaat er, zo stelt PvdD, een essentieel stuk natuur van het Nationaal Natuur Netwerk verloren, ook zou de Provincie Groningen op oneigenlijke gronden een subsidie verleend. Er zou, volgens de partij, sprake zijn van belangenverstrengeling tussen de eigenaar en de bij de subsidieaanvraag betrokken partijen.

Belangrijke verbinding

Ankie Voerman, statenlid van de Partij voor de Dieren, meent dat de natuur die verloren gaat een belangrijke verbinding is. “Dat stuk is onderdeel van een langgerekt natuurlint, een belangrijke schakel voor migratie van dieren en de verspreiding van plantensoorten langs de Westerwoldse Aa. Het is een aanfluiting om te zeggen dat dat vervangen kan worden door een kruidenrijk grasland.”

Volgens Voerman is de uitbreiding ook niet toegestaan binnen de huidige Provinciale Omgevingsvisie, waarin staat dat er bij ingrepen in het Nationaal Natuur Netwerk netto winst in de ecologische waarden moet optreden.

Educatieve en innovatieve eigenschappen

Daarnaast stelt Voerman vragen over de Leader-subsidie die het project heeft gekregen.  Volgens haar ontbreken zowel de educatieve en innovatieve eigenschappen die bij een dergelijke subsidie verplicht zijn, als de benodigde 'brede steun bij de bevolking'.