Huiveren bij de kolk in Oudeschans

Oudeschans - Spookt het bij de kolk van Oudeschans? Volgens de overlevering wel. Sinds het ontstaan van de waterpoelen, gaan er verhalen rond over duivels, heksen en ‘witte wieven’.

In Oudeschans kan het publiek zelf ervaren wat er gebeurt, als de vuren worden ontstoken en de verteller het water laat spreken. Wie durft, kan erbij zijn op zondagavond 18 november.

Diepe waterpoelen

Kolken liggen al eeuwenlang in het Groninger landschap, als diepe waterpoelen die zijn ontstaan tijdens een overstroming van De Dollard. Vanaf dat moment dateren ook de volksverhalen. Koetsen zijn er met paard en al in verdwenen en het licht van hun lampen wordt nog steeds gezien. Zwarte handen hebben mensen de kolk ingetrokken en vanuit het water klinken nog altijd stemmen. In vele mythen en sagen, spelen kolken een rol.

Kolkenmysterie

Ook in Oudeschans leeft het kolkenmysterie. Vooral sinds het IVN een project startte om de kolken weer zichtbaar te maken, door ze uit te baggeren en te onderzoeken. Dat leverde dit jaar een schat aan materiaal op, waaronder een reusachtige schoen. Het verhaal gaat dat die toebehoorde aan een monsterachtige sluiswachter die na een onbeantwoorde liefde, is verdronken in de kolk. Sindsdien zou het er spoken. De ideale plek dus, voor een spookvertelling.

Kaarten

De spookvertellingen in Oudeschans op zondag 18 november zijn vanaf 17.30 uur én vanaf 20.00 uur. Reserveren is gewenst, in verband met het beperkte aantal plaatsen. De entree is 5 euro, inclusief warme drank. Contactpersoon: Dineke Smid, deraad@dds.nl of 06-29604207.