Zwembaden De Watertoren en De Hardenberg van het gas af

Winschoten - De Oldambtster zwembaden De Watertoren in Winschoten en De Hardenberg in Finsterwolde worden in de loop van volgend jaar verwarmd met biomassa in plaats van met aardgas.

Biomassa bestaat uit houtachtig materiaal afkomstig van bijvoorbeeld takken. Door gebruik te maken van biomassa wordt er bijna CO2-neutraal warmte geleverd aan de zwembaden.

De opdracht voor het leveren van warmte aan de zwembaden is Europese aanbesteed. De gemeente zocht een opdrachtnemer die op een adequate, duurzame en innovatieve manier warmte kon leveren. Uiteindelijk koos de gemeente voor de oplossing van Energy Outsourcing Solutions BV (EOS).

Plantsoenafval

Inmiddels is de realisatie van de biomassa-installaties begonnen. Op het parkeerterrein voor MFC De Hardenberg in Finsterwolde worden op dit moment de eerste leidingen ingegraven. In de installaties worden straks houtsnippers of pellets verbrand om warmte te leveren aan de gebouwen. De biomassa komt uit de regio. Oldambt onderzoekt nog of gemeentelijk plantsoenafval en groenafval van het afvalbrengstation gebruikt kan worden in de biomassaketels.

Overlast

Volgens EOS zijn de stookinstallaties die gebruikt worden in Finsterwolde en Winschoten zo modern dat er nauwelijks sprake is van overlast door geur of fijnstof. Daarnaast wordt het transport van de biomassa zodanig georganiseerd dat de eventuele overlast tot een minimum wordt beperkt. Als alles volgens plan verloopt, wordt de gasaansluiting in de loop van 2019 afgesloten.