Stichting Oud Winschoten scoort met nieuw tijdschrift

Winschoten - De najaarsbijeenkomst van Stichting Oud Winschoten staat maandag 12 november, traditioneel op Lutje Adrillen, op het programma. Wederom is de stichting erin geslaagd een avondvullend programma samen te stellen.

Voorzitter Trijnko Pelgrom zal de activiteiten die de stichting dit jaar heeft ontplooid verwoorden en tevens zal hij melding maken van de meest recente aanwinsten die zijn verworven door het Winschoter Erfgoed.

Presentatie historisch tijdschrift

Daarna zal de presentatie plaatsvinden van de 41e uitgave van het historisch tijdschrift Oud Winschoten dat in een compleet nieuw jasje is gegoten. Vervolgens is er de presentatie van het boek Nieuwsgierig Wicht, de avontuurlijke wereld van voormalig persfotograaf van de Winschoter Courant Greeth Smit, of Nijschierig wicht, zoals de legendarische hoofdredacteur van de rode Winschoter Simon van Wattum het verwoorde. Het blijkt het levensverhaal van een lusteloos meisje. Donateurs krijgen tijdens de bijeenkomst het door Wiebe en Annemieke Klijnstra samengestelde boek gratis uitgereikt.

Verder is er aandacht voor het Lucas-ziekenhuis dat dit jaar de deuren sloot en ook een prominente plek in het nieuwe tijdschrift heeft gekregen. Tijdens de bijeenkomst zijn ook de films van het Winschoter Stadsjournaal gebruikelijk en wellicht wordt er dit jaar ingezoomd op het 'Lucas' waar in het archief van het Stadsjournaal ongetwijfeld bewegende beelden van bestaan. Stichting Oud Winschoten heeft met het tijdschrift dat al in 1978 verscheen en inmiddels 40 nummers kent het roer nu radicaal omgegooid.

Uitgebreidere redactie

Door een uitgebreidere redactie met oud-Winschoter Courant en Dagblad van het Noorden-journalist Hennie Lemein in de gelederen is gekozen voor een nieuw op A4 formaat uitgewerkte uitgave waarin voor zover mogelijk met name kleurenfoto’s worden afgedrukt.

In het nieuwe blad staat Trijnko Pelgrim ook stil bij deze nieuwe ontwikkelingen en geeft aan dat het nieuwe formaat van het blad ook kon worden gerealiseerd door de fondsen uit het Johan Poppen Fonds. Daarnaast staat de voorzitter stil bij de aanstaande verhuizing van het onderkomen van de stichting aan de Johan Modastraat naar het nu leegstaande Lucas-ziekenhuis, een verhuizing die uiteraard de nodige voeten in aarde heeft.

Tijdelijke locatie

Tevens bestaat er zorg want hoelang kan de stichting van de tijdelijke locatie ziekenhuis gebruik maken?! In het tijdschrift is er zoals reeds gememoreerd veel aandacht voor de geschiedenis van het Lucas-ziekenhuis, gemodelleerd naar het boek 'Deze schoone en nuttige inrichting', dat Boudewijn Ponsioen daarover in 1986 heeft geschreven.

Bovendien komt in een persoonlijk portret van Hennie Lemein de voormalige keukenprins Eppo Kruizinga van het Sint Lucas tot leven. John Ruibing, buigt zich in dit nummer in zijn rubriek ’Op rekening van’ over de familie Groeneveld, een familiebedrijf dat jarenlang actief is geweest in Winschoten.

Witte orgel

Robert Jalink kijkt naar 150 jaar Witte orgel in de Marktpleinkerk. Dat orgel werd gebouwd door C.F.G. (Fritz) Witte, zoon van een predikant en werkzaam in Utrecht. Hij werd door de toenmalige organist, koster en leraar Klaas Kuiper Middel (1794-1882), ook bekend van de Schoolmeesterrapporten die al in eerdere uitgaven van het tijdschrift zijn besproken, aanbevolen en kon het orgel plaatsen. In het Literatuursignalement is er naast het reeds genoemde boek over Greeth Smith ook aandacht voor een andere fotograaf die het Oost-Groningse land onveilig heeft gemaakt zij het in het wat eerdere periode.

Tonnis Post

Fotograaf Dirk Kome richt zijn vizier op fotograaf Tonnis Post die vanaf 1901 zijn foto’s in Oost Groningen maar ook in Winschoten maakte. Vanaf nu tot begin januari zijn die foto’s in retrospectief te bewonderen in museum De Oude Wolden in Bellingwolde. Henk Klappe kijkt met de Australische kleindochter van de familie Wolbers naar haar roots en het bombardement op 28 februari 1944 waarbij het woonhuis aan de Omsnijdingskanaal werd geraakt. Riens Wolbers en zijn moeder waren op slag dood. Later overleed zijn vrouw. Een evacué verloor twee benen, de kinderen werden bij familie opgevangen. Het hele relaas is terug te lezen in het artikel van Henk.

Bert Smit doet een boekje open over de ontwikkelingen bij de begraafplaats aan de Hofstraat waar de stichting nauw betrokken is bij de restauratiewerkzaamheden, onder het motto 'Tussen kunst en kist op de begraafplaatplaats Hofstraat'.

Jaren vooruit

Met Hennie Lemeins bijdrage en steun van Jur Zomer en de onmisbare Jan Pekelder voor de opmaak en layout is nu met redactieleden Robert Jalink, Bert Smit en John Ruibing en medewerking van Henk Klappe, Jaap van de Haag en Engel Nijboer een team ontstaan waarmee het nieuwe tijdschrift voorlopig jaren vooruit kan. Ook in dit nummer is de redactie van de stichting er weer in geslaagd unieke en historische gebeurtenissen uit de rijke historie van de stad Winschoten voor het voetlicht te brengen.

Oud Winschoten, halfjaarlijks tijdschrift over de geschiedenis van Winschoten. Jaargang 20, 2018 nr. 41. Losse nummers: prijs 7 euro.