Waterschap Hunze en Aa’s controleert de sloten

Winschoten - Waterschap Hunze en Aa’s is begonnen met de jaarlijkse schouw van sloten. Tijdens de schouw bekijken controleurs van het waterschap of de eigenaren de schouwsloot goed schoongemaakt hebben.

Elk jaar vóór 1 november moeten de eigenaren van het perceel grenzend aan een schouwsloot deze sloot hebben schoongemaakt. De sloten moeten schoongemaakt worden om de doorstroming van water te verbeteren.

Op pad

De controleurs zullen vanaf vandaag, 1 november, op pad gaan om de sloten te beoordelen. Om goed te kunnen beoordelen of een sloot schoon is, lopen de controleurs over landerijen en percelen. Ook vinden er controles plaats vanuit een helikopter.

Wat als de sloot niet schoon is?

Als de sloot niet schoon is, ontvangen de eigenaren hierover per brief een bericht. Het waterschap vraagt om de sloot alsnog schoon te maken. Als tijdens een herschouw blijkt dat dit niet is gebeurd, schoont het waterschap de sloot op kosten van de eigenaar.