Jaap Velema voorgedragen als burgemeester gemeente Westerwolde

Sellingen/Veendam - De gemeenteraad van Westerwolde heeft dinsdagavond unaniem ingestemd met de voordracht van Jaap Velema tot burgemeester van de gemeente Westerwolde. Velema is sinds 2014 wethouder in de gemeente Veendam.

Volgens Stienus Melis, voorzitter van de vertrouwenscommissie, is de in Ter Apel geboren Velema een 'verbinder', iemand die bruggen kan slaan. "Een echte mensenmens", zo stelt Melis. "Hij kent de cultuur en spreekt de taal. Hij is één van ons."

Velema studeerde Juridische Bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij wordt gezien als een bestuurder die soepel en vlot schakelt tussen de diverse rollen van aanjager, verbinder en boegbeeld. Velema, zo wordt gesteld, weet mensen met elkaar te verbinden om zo samenwerking en draagvlak te creëren.  Hij wordt geacht om Westerwolde op de kaart te zetten.

Inbreng inwoners

De vertrouwenscommissie, bestaande uit Stienus Melis (voorzitter), Eize Hoomoedt (vicevoorzitter), Pieter Dinkla, Gerard Heijne, Herma Hemmen, Edith van der Horst, Patrick Dave Nap (secretaris) en Giny Luth (adviseur), heeft in de afgelopen maanden de raadsvoordracht voorbereid op basis van de op 31 mei 2018 vastgestelde profielschets. Deze profielschets is mede door inbreng van de inwoners van Westerwolde tot stand gekomen.

Midden december 2018

Met de voordracht van Jaap Velema, één van de in totaal vijftien sollicitanten, is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit de benoeming wordt besloten. Het streven is om de nieuwe burgemeester midden december 2018 te installeren.