Hallo MBO-informatieavonden voor v(mb)o-leerlingen

Winschoten - Met de gezamenlijke voorlichtingscampagne, Hallo MBO, helpen de mbo-scholen Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort, ROC Menso Alting en Terra, v(mb)o leerlingen bij het maken van de juiste keuze voor een vervolgopleiding.

Aansluitend op de schoolbezoeken, waar leerlingen die in het examenjaar zitten informatie hebben gekregen over het keuzeproces, organiseren de vijf noordelijke mbo-scholen in november informatieavonden.

Op donderdag 1 en donderdag 15 november zijn v(mb)o-leerlingen, hun ouders/verzorgers, decanen en andere belangstellenden zijn welkom.

Kiezen voor de juiste vervolgopleiding 
Het kiezen voor een vervolgopleiding kan lastig zijn. Hallo MBO helpt leerlingen bij het maken van een juiste keuze. Naast de schoolbezoeken zijn de informatieavonden een belangrijk onderdeel van de voorlichtingscampagne Hallo MBO. Tijdens deze informatieavonden kunnen leerlingen en hun ouders/verzorgers kennismaken met het mbo; wat betekent het om op het mbo te studeren, welke beroepsopleidingen zijn er en welke opleiding past het best bij de ambitie van de leerling.

Informatiebijeenkomst Campus Winschoten

De informatiebijeenkomst op de Campus in Winschoten is op 1 november van 17.00 tot 20.00 uur.