Huizenverkoop in Oost-Groningen in de lift

REGIO - – Het gaat nog niet zo hard als in Amsterdam of in de stad Groningen, maar ook in de

regio Oost Groningen zit de verkoop van huizen duidelijk in de lift. De tijd dat woningen

tegenwoordig in de verkoop staan is danig geslonken. Dat melden ook betrokkenen als

kopers en verkopers. De laatste tijd staat op de bekende bordjes in de voortuinen steeds

vaker het woordje ‘verkocht’, terwijl eerder rij op rij de woorden ‘te koop’ stonden vermeld.

Volgens insiders zijn het laatste half jaar in Noord Oost Groningen de gemiddelde

verkoopprijzen met ongeveer vijf procent gestegen en gaan de te verkopen objecten steeds

sneller van de hand. De aanhoudende lage rentestand is een belangrijke oorzaak van de

steeds snellere verkopen. Terwijl starters in de grotere plaatsen qua prijzen nauwelijks aan

de bak komen, hebben ze in de Oost-Groninger regio volop kansen voor een leuke en

betaalbare woning.