Sociale huur dupe van regionale afspraken

OLDAMBT - De Huurders Organisatie Oldambt (HOO) maakt zich grote zorgen over de impact van het Regionale Prestatiekader RWLP 2018-2023, dat afgelopen 28 september werd ondertekend door onder meer de Gemeente Oldambt.

In het regionaal Prestatiekader is zeer gedetailleerd vastgelegd wat straks nog wel en niet mag aan nieuwbouw in de regio Oost Groningen. Het kader is gebaseerd op een rapportage van Companen over de verwachte huishoudensontwikkelingen in de regio. De HOO heeft echter vanaf het begin van de totstandkoming van dit rapport, grote bedenkingen geuit tegen de geschetste ontwikkelingen, die totaal niet in pas lopen met de prognoses van het CBS.

Het rapport van Companen rekent voor Oldambt met een verwachte huishoudensafname van 5,5 % tot aan 2032. Bij het CBS wordt voor Oldambt tot 2030 door de geringe krimp en een toename van huishoudens uitgegaan van een groei van 1,5 procent. Ook andere benoemde regionale cijfers zijn zeer afwijkend. Het rapport lijkt dan ook eerder een politieke wensenportefeuille te zijn, aldus de HOO.

De HOO is bang dat de prognoses een negatieve uitwerking hebben op de sociale huur omdat er sociale huurwoningen aan het woningenbestand zouden kunnen worden onttrokken.