SHE-Experience in de Oude Bibliotheek

WINSCHOTEN - Kinderen en hun (groot)ouders zijn op 25 oktober vanaf 15:15 uur welkom in de Oude Bibliotheek van Winschoten, aan het Johan Modaplein 5. Op uitnodiging van Stichting Anfora en Samen Alsahaba is de SHE-Experience voor de tweede keer in Winschoten.

De SHE-Experience is een project van Stichting YADEN uit Oost-Afrika waar een groep jonge vrouwen in participeren. In Kenia en Oost-Afrika gebruiken deze jonge vrouwen kunst en sport (dans, zang, muziek, modeontwerp en boksen) om in gesprek te komen met jongeren en voorlichting te geven over drugs, sekshandel, gender gerelateerd geweld, reproductieve gezondheid, HIV /AIDS, criminaliteit, levensvaardigheden en ongelijkheid tussen seksen, de toegang tot het onderwijs, etc.

Zij willen hun initiatieven en methodologieën onder de aandacht brengen, hun succeservaringen delen en ideeën, ervaringen en perspectieven verkennen van mensen in Nederland die met soortgelijke thematiek werken. Zij zoeken dialoog en partnerschappen met jonge studenten, actoren uit het maatschappelijk werkveld, op geloof gebaseerde missies en internationale ontwikkelingsorganisaties, en andere geïnteresseerden.

De voertaal is Engels, maar de deelnemers werken veel met muziek, dans en andere vormen van kunst, waarbij taal niet de belangrijkste manier van communiceren is. In 2016 kwam de SHE-Experience voor het eerst naar Nederland. Stichting Anfora heeft toen samen met Stichting Samen Alsahaba de organisatie van een workshop in Winschoten op zich genomen. Die bijeenkomst was een groot succes.

Dit keer verzorgen zij tevens een workshop voor en met kinderen en hun (groot)ouders. Later in de middag, verzorgen zij ook een workshop voor volwassenen. Daarnaast willen zij graag het gesprek aangaan met geïnteresseerden, dat wordt gedaan tijdens de afsluiting, onder het genot van hapjes en drankjes.

De toegang is gratis. Iedereen is vrij om het hele programma te volgen of een deel van het programma; actief mee te doen of alleen te kijken. Het programma ziet er als volgt uit:

15.15 uur Inloop

15.30 uur Workshop voor en met kinderen (en hun ouders)

16.30 uur Ontmoeting met de verschillende leden van She-Experience

17.30 uur Workshop gericht op sterk en weerbaar maken (met behulp van muziek, dans en boksoefeningen).

18.30 uur Afsluiting met hapje en drankje