VCP stelt vragen over mogelijke sluiting jeugdsoos 't Schienvat in Finsterwolde

Winschoten/Finsterwolde - VCP Oldambt zegt uit betrouwbare bron te hebben vernomen dat het Oldambtster college van plan in jeugdsoos 't Schienvat in Finsterwolde te sluiten. De communisten hebben hierover vragen gesteld.

Het is, volgens VCP Oldambt, bekend dat 't Schienvat een belangrijke functie vervuld voor de jeugd in Finsterwolde, maar ook voor jeugd uit andere plaatsen binnen de gemeente Oldambt.  Denk aan: sociale contacten en activiteiten die worden georganiseerd.

VCP Oldambt wil dan ook van het college weten of het klopt dat  binnenkort wordt overgegaan tot sluiting van 't  Schienvat en - zo ja - wat de beweegredenen zijn.