Partij voor de Dieren wil betere regelgeving rondom paasvuren

Regio - De Statenfractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) vraagt het College van Gedeputeerde Staten om strengere regels voor paasvuren. De partij is niet tegen de eeuwenoude traditie, maar momenteel ontbreekt het aan regulering.

In samenwerking met gemeenten kunnen de  verordeningen worden aangescherpt, om de gezondheid van omwonenden, alsmede het milieu en dieren beter te beschermen, zo stelt PvdD.

"Sommige organisatoren beginnen al heel vroeg met het inzamelen van snoeihout, andere pas op het laatste moment. Hoe langer de bult ligt, hoe groter de kans dat er vogels en kleine dieren op afkomen. Met name  in hele grote paasbulten verschuilen zich in de kern veel soorten  dieren, die een gruwelijke dood sterven als het vuur wordt aangestoken."

Aangezien paasbulten in het broedseizoen worden opgebouwd en  aangestoken, is er ook kans kans dat vogels er hun nesten in bouwen, zegt de partij.

Simpele ingrepen

Statenlid Ankie Voerman: “Met simpele ingrepen kan voorkomen worden dat dieren levend verbranden. Zo kan de snoeihoutstapel kort voor verbranding worden verplaatst of opgebouwd. Ook kan er een maximum volume afgesproken worden. Het is vreemd dat particulieren in het  broedseizoen geen snoeihout mogen verbranden, maar dat reuzegrote  brandstapels wel zonder extra eisen zijn toegestaan.”

Het in brand steken van mogelijke nestelplaatsen, zonder inspectie vooraf, lijkt de Partij voor de Dieren in strijd met de zorgplicht uit de Wet natuurbescherming.