'Met elkaar werken aan imago van Oost-Groningen'

Pekela - Willem Foorthuis, lector duurzaam coöperatief ondernemen aan de Hanzehogeschool in Groningen gelooft er heilig in: "Met elkaar moeten we gaan werken aan het verbeteren van het imago van de regio Oost Groningen."

"Niet alleen de overheid, maar ook het onderwijs, de ondernemers en de bevolking. Weg met de spreuk dat het hier niks was, dat het hier niks is en dat het hier nooit wat wordt. Als iedereen de schouders eronder zet, gaat deze streek weer bloeien."

Foorthuis sprak deze woorden op het eerste Pekelder Proatcafé van dit seizoen dat medio vorige week in ontmoetingscentrum De Kiepe in Nieuwe Pekela werd gehouden. De organisatie, een combinatie van de stichting Siepco en de Culturele Commissie Pekela (CCP), had de in Nieuwe Pekela geboren en opgegroeide wetenschapper als spreker uitgenodigd.

Betoog

In zijn betoog schetste Foorthuis uitvoerig de grote bloei van de regio’s Oude Pekela, Veendam/Wildervank en Hoogezand/Sappemeer ten tijde van de 17e eeuw en de periodes daarna. Met de succesrijke vervening, de nooit meer geëvenaarde aanleg van wijken en kanalen, de zeer succesvolle scheepvaart en scheepsbouw en de industrialisatie, die destijds werk gaf aan duizenden personen.

Foorthuis raakte amper uitgepraat over de bloei in die tijd van de Pekela’s met zijn vele fabrieken, bedrijven en bedrijfjes, winkeltjes, de intensieve scheepvaart, de handel en de ontwikkeling van de landbouw in met name Nieuwe Pekela.

En verder: "Tot vlak na de oorlog, toen het Britse imperium ineenstortte, steenkool het overnam van de turf, plastic als verpakkingsmateriaal goedkoper werd dan karton en de achtergebleven Amerikaanse vrachtauto’s het transport afpakten van de binnenschippers."

Het slechte imago van het veen weet Foorthuis aan de povere en armetierige situaties in de nieuwe veenkoloniën in Zuidoost-Drenthe. Hij: "Daar ging het in een veel latere periode mis. De armoede was er groot en er stonden plaggenhutten."

Kansen

Foorthuis wees de ruim zestig aanwezigen op de kansen die er op dit moment voor Oost Groningen liggen. Die mogelijkheden moeten volgens de lector echter in gezamenlijkheid worden opgepakt. Door overheid, onderwijs en ondernemers, maar ook middels initiatieven van de bevolking.

Het eerste Pekelder Proatcafé werd aangevuld met een optreden door toneelgroep Palvu uit Oude Pekela, door ‘countryzanger’ Kryzstof Groen en door verteller Bram Wiekens uit Ommelanderwijk. Tijdens het avondvullend programma werd uitsluitend gesproken in de Groninger taal.

Het volgende Proatcafé

Het volgende Proatcafé vindt plaats op 27 november in ontmoetingscentrum De Riggel in Boven Pekela. Gastspreker is dan historicus Jochem Abbas uit Sellingen die gaat vertellen over de ontwikkeling over de streken Wildeplaats en Hoetmansmeer en over de Pekelder familie Eltjes (Eltjeswijk).