De Dichte Knip Oldambt gaat collecteren

Winschoten - De Dichte Knip Oldambt gaat in de week van 21 oktober collecteren. De stichting zet zich in voor mensen die aan de armoedegrens leven in de gemeente Oldambt.

De Facebookpagina heeft nu al ruim 580 leden, die elkaar helpen met onder meer kleding, meubels en speelgoed.

Bovendien worden er één keer in de maand bij Lina Stelling van De Dichte Knip eieren verkocht, 10 stuks voor een euro. Gemiddeld gaat het om 2700 eieren in de maand.

"Verder is er, dankzij de Albert Heijn, gratis brooduitgifte bij mij ", zegt Stelling. "En ook is er een eetclubje voor alleenstaande ouderen en worden er, met subsidie van de gemeente, activiteiten voor kinderen georganiseerd."

De collecte komt ten goede aan minderbedeelde ouderen. "Zodat deze mensen niet in een isolement komen", besluit Stelling.