Aanbouw van Kindcentrum bij Sint Vitusschool in volle gang

Winschoten - De Sint Vitusschool in Winschoten krijgt een extra ruimte om kinderopvangmogelijkheden te gaan uitbreiden. De bouwwerkzaamheden voor de aanbouw zijn in volle gang.

Naast de peuteropvang, voor- en naschoolse opvang wordt er vanaf januari 2019 ook dagopvang geboden voor kinderen tot 4 jaar.

Deze ontwikkeling past helemaal in de visie van Integraal Kind Centrum, ook wel afgekort een IKC genoemd. Een belangrijk kenmerk van een kindcentrum is dat hier inhoudelijk en met name op het pedagogisch vlak wordt samengewerkt door één team met een gedeelde visie op onderwijs en opvang om de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen en te bewerkstelligen.  

Sluitend programma

De kinderen krijgen een sluitend dagprogramma en een doorgaande leerlijn binnen één pedagogische visie. De ouders brengen al hun kinderen tot 12 jaar naar één locatie gedurende de dag.  

Tamariki, de kinderopvangorganisatie binnen Stichting Primenius (waar de Sint Vitusschool deel van uitmaakt) werken nauw samen om deze nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken voor kinderen en hun ouders  in Winschoten.

Contact

Wie interesse heeft kan contact opnemen met Mariëlle Tolboom, directeur van de Sint Vitusschool, zie: https://www.rkstvitus.nl/