Gemeente Westerwolde wil blijven investeren

Vlagtwedde - Het college van Westerwolde stelt een MeerjarenInvesteringsPlan voor aan de gemeenteraad. In dit plan zijn mogelijke investeringen op de korte en middellange termijn opgenomen.

Voor de periode 2019-2022 ligt de nadruk van de investeringen voornamelijk op verduurzaming en het in stand houden van het gebied. Enkele van de voorgestelde investeringen zijn: onderhoud aan bruggen, verduurzaming openbare verlichting, fonds leefbare dorpen Westerwolde, materieel openbare werken, ecologisch bermbeheer, duurzaamheidsfonds, duurzame landbouw en verbeteren van de  dienstverlening.

Het college van Westerwolde stelt ook een pakket van ombuigingsmaatregelen voor. De reeds in de kadernota aangekondigde ombuigingen zijn nodig om de verwachte extra kosten in het sociaal domein en afvalverwerking op te vangen en de genoemde investeringen mogelijk te maken.

De begroting, het MeerjarenInvesteringsPlan en het voorstel voor de ombuigingsmaatregelen worden op 7 november ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.