Dameskoor De Korenaar in Winschoten houdt op te bestaan

Winschoten - Het dameszangkoor De Korenaar uit Winschoten houdt op te bestaan. Met name ziekte en vergrijzing is de reden tot dit besluit.

Op 25 september, tijdens een bijeenkomst in Boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda, werd nog het 60 jarig bestaan gevierd. Het koor werd op 9 september 1958 opgericht als onderdeel van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Vrouwen van Nu.

Voor het 60-jarig bestaan werd een oorkonde ontvangen van De Bond van Koren in de provincie Groningen.

'Mooie dag'

Ondanks de weemoed van het opheffen werd het toch nog 'een mooie dag' bij Hermans Dijkstra. De leden werden ontvangen met koffie en gebak. Er was muziek van het orkest Adorable. Ook werd teruggekeken op de 60 jaren die voorbij zijn, aan de hand van foto’s.

De dag werd afgesloten met een diner, waarna als afsluiting alle leden een tinnen roos kregen.