Burgemeesters ondertekenen convenant tijdens Regenboogsymposium

Regio - De provincie Groningen en de COC's Groningen en Drenthe houden donderdag, in samenwerking met de Vereniging van Groninger Gemeenten en het Discriminatie Meldpunt Groningen, het Regenboogsymposium. Tijdens dit symposium ondertekenen alle Groninger gemeenten het Regenboogconvenant.

Het doel van dit convenant is de gemeenten te stimuleren zich in te zetten voor veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’ers in onze provincie, zodat iedereen zich veilig voelt.

Het regenboogconvenant is opgesteld naar aanleiding van een motie die is aangenomen in Provinciale Staten. De bijeenkomst in de Statenzaal van het provinciehuis  bestaat verder uit een interactief en onderhoudend programma met onder meer een informatiemarkt, workshops en een borrel.