Fusie tussen KiWi en SPGB

Winschoten - Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Bellingwedde (SPGB) en Stichting Kinderopvang KiWi (KiWi) willen per 1 januari 2019 gaan fuseren.

Het voorstel tot fusie is ondertekend en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Het doel van deze samenwerking is om één sterke organisatie voor peuteropvang en kinderopvang te worden in de regio Westerwolde, Oldambt en Pekela.

De besturen en medewerkers staan positief tegenover nieuwe, toekomstige ontwikkelingen waarbij peuteropvang, kinderopvang en onderwijs samengaan in integrale kindcentra. Daarbij staat het belang voor kinderen, ouders, de medewerkers en de regio voorop. Samenwerking tussen peuteropvang en kinderopvang wordt gezien als een eerste stap in deze richting.

Motieven
De motieven voor de samenwerking uit de intentieverklaring zijn:
a. meerwaarde voor kinderen: kwaliteit van het aanbod, doorlopende leer- en ontwikkellijnen, spelend leren en lerend spelen, brede talentontwikkeling van kinderen;

b. meerwaarde voor ouders; het aanbieden van een totaalpakket van alle vormen vanopvang vanuit één organisatie;

c. organisatie- en medewerkersbelang: het creëren van een duurzame en toekomstgerichte organisatie door voldoende omvang en een integraal aanbod van alle vormen van opvang; behoud van werkgelegenheid en nieuwe perspectieven voor het personeel; hoge kwaliteit van opvang; een efficiënte en effectieve organisatie.

d. belang voor de regio: bijdragen aan een krachtige regio; behoud van een hoge kwaliteit van het aanbod en ontzorgen van ouders; het verhogen van de aantrekkelijkheid van de regio voor ouders. Gezamenlijk bieden van kinder- en peuteropvang voor de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela.