Meer tijd nodig voor samenwerking Dollard College en Ubbo Emmius in Winschoten

Winschoten - Er is meer tijd nodig om de onderwijskundige samenwerking van het Dollard College en Ubbo Emmius in Winschoten bestuurlijk goed te borgen. Dat blijkt op dit moment complex te zijn. Dat zegt althans Trijnie van Wijk van de Onderwijsgroep Noord.

"We hebben daarom besloten dat we de komende twee jaar nog niet samen het onderwijs zullen aanbieden aan de leerlingen in Winschoten."

"De samenwerking is daarmee zeker niet van de baan. Nog steeds staat ons in Winschoten één scholengemeenschap voor ogen. We hebben de leerlingen in Oost-Groningen immers een zo veelzijdig mogelijk onderwijsaanbod in Winschoten beloofd.  Samen zien we veel meer kansen dan afzonderlijk." 

Ook de scholen blijven samenwerken. "We blijven overleggen met elkaar en houden elkaar op de hoogte van de onderwijsontwikkelingen in onze scholen.  Ook kijken we op welke manier we de voorlichting op de basisscholen samen kunnen organiseren."

"Het vertrouwen houden in het perspectief op langere termijn blijft en dat is echt: samen sterker", besluit Van Wijk.