Erfgoed inzicht over Opstand

Winschoten - Het thema van Erfgoed inzicht, het digitale kwartaalblad van Erfgoedpartners, is deze keer ‘Opstand’. Erfgoedpartners is voor de provincie Groningen aanspreekpunt voor de landelijke organisatie van de Maand van de Geschiedenis en verzorgt de algemene publiciteit rondom dit publieksevenement.

Erfgoed inzicht is een blad voor en door erfgoedinstellingen. Dat is ook steeds het uitgangspunt voor de artikelen: de mensen die met het erfgoed in Groningen werken staan centraal. Het tijdschrift wordt gezien als  een middel om de erfgoedorganisaties waavoor gewerkt wordt, zoals de borgen, musea, orgels, archeologische informatiepunten en dergelijke, voor het voetlicht te brengen.

Het voordeel van een digitaal tijdschrift is dat het filmpjes kan bevatten en dat het gemakkelijk doorgestuurd kan worden. Het tijdschrift is gratis.

Derde nummer van 2018

Het derde nummer van 2018 bevat artikelen over een leerlingenprotest in Veendam in de roerige jaren zestig, opstand van een straat tegen plannen van de gemeente Groningen in de jaren zeventig, pubers die in opstand komen tegen het eten van stamppot en de intrigerende zoektocht naar een Canadese verzetsstrijdster in de Tweede Wereldoorlog, wier uniform zich bevindt bij het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen.

Albert Hahn

Extra aandacht is er voor de tentoonstelling in het Nederlands Stripmuseum in Groningen over Albert Hahn.  In de film, die men in deze Erfgoed inzicht aantreft, wordt aan de hand van zijn werk een beeld geschetst van het leven  van deze bekende politiek-tekenaar. Hahn (1877-1918) was een sociaal bewuste tekenaar afkomstig uit Groningen. Hij werd bekend door zijn scherpe prenten met commentaar op de sociale kwestie, ondermeer voor de socialistische  krant Het Volk. De film uit 1984 is afkomstig uit de archieven van het Instituut voor Beeld en Geluid.

Meer op https://www.maandvandegeschiedenis.nl/