VVD wil eigen risico ganzenschade voor boeren niet verhogen

Winschoten - Plannen van de Gedeputeerde Staten in de beleidsnota Fauna en Flora 2018, over verhoging van het eigen risico voor boeren door ganzenschade, kunnen niet rekenen op steun van de VVD.

Het College heeft plannen boeren die ganzenschade hebben geleden buiten
ganzenfoerageergebieden, in de toekomst 20% in plaats van 5 procent  eigen risico te laten betalen. De VVD is het hier niet mee eens en wil de boeren juist niet meer belasten. Woordvoerder Madà Miesen zegt: "We laten de boer er niet voor opdraaien."

De VVD is van mening dat de schade veroorzaakt door ganzen zoveel mogelijk
beperkt moet worden door de leefgebieden beter in te richten. Lukt het niet of
onvoldoende om deze leefgebieden beter in te richten, dan zou het bejagen van
ganzen toegestaan moeten zijn. Het kan in ieder geval niet zo zijn dat de extra
kosten van deze schade worden verhaald op de boer.