Leerlingen obs Drieborg sturen boeken de wijde wereld in

Drieborg - In het kader van de Kinderboekenweek hebben leerlingen van groep 7 en 8 van obs Drieborg boeken meegenomen uit het kinderzwerfstation en die hebben uit zwerven gestuurd.

De school heeft sinds april een kinderzwerfstation om het lezen van boeken bij de kinderen te promoten. Zwerfboeken zijn van alle kinderen.

Het principe is als volgt: De kinderen nemen een boek mee naar huis en als ze het uit hebt, laat ze het boek weer verder zwerven. Men kan dergelijke zerrfboeken overal tegenkomen, zoals op school, in de wachtkamer, op de kinderboerderij, in de trein of in het kinderzwerfboekstation.