Start Longpunt Oost-Groningen in Winschoten

Het Longfonds start op donderdag 18 oktober om 14.00 uur, in samenwerking met het Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant Zorggroep locatie Scheper, Zorggroep Meander en het Ubbo Emmius Scholengemeenschap Winschoten de eerste Longpuntbijeenkomst in Winschoten.

Het Longpunt Oost-Groningen is bij Ummo Emmius aan de Bovenburen 60-72.

Het onderwerp deze middag is: 'Meer weten over astma en COPD'. Chantal Driesen, longverpleegkundige van het Ommelander Ziekenhuis Groningen, vertelt deze middag over beide longaandoeningen. Er is alle ruimte om vragen te stellen aan de zorgverleners. 

Praktische tips

Bij het Longpunt kunnen patiënten en hun partners én zorgverleners actuele informatie en praktische tips krijgen. Afwisselend houden onder meer (long)artsen, fysiotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers er een voordracht. Het is ook dé plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen.

Wie een longziekte heeft, krijgt natuurlijk de nodige informatie en begeleiding van de huisarts of het ziekenhuis. Maar het omgaan met een (vaak) chronische ziekte omvat meer. Hoe gaat dat met de inname van medicatie? Hoe richt je je leven zo goed mogelijk in? Welke hulpmiddelen en instanties zijn er allemaal? En wat kan de omgeving voor je betekenen?

Gratis deelname
Iedereen kan gratis deelnemen aan het Longpunt. Voor meer informatie: ellybeens@longfonds.nl. Zie ook www.groningen.longfonds.nl

Bezoekers worden verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken; veel longpatiënten hebben daar last van.