Gemeente Pekela presenteert sluitende begroting 2019

Oude Pekela - De gemeente Pekela geeft niet meer uit dan dat er binnen komt. De begroning 2019 is dan ook, ondanks bezuinigingsmaatregelen, sluitend.

De begroting 2019 is de eerste meerjarenbegroting geschreven vanuit het partijenakkoord 2018-2022 ‘Meer begrip, meer tolerantie, meer vriendschap'. Dit partijenakkoord is opgesteld door de SP, Samen Voor Pekela en de PvdA. Deze drie partijen vormen samen de coalitie. Daarnaast zijn de uitkomsten van de ‘mei- / septembercirculaire algemene uitkering gemeentefonds’ in deze begroting verwerkt. 
    
Vooruitblik
Het nieuwe college is na zijn aantreden aan de slag gegaan met het uitwerken van het partijenakkoord. Al snel werd de financiële situatie duidelijk en moest er gas terug worden genomen. De gemeente Pekela staat deze periode voor een ingewikkelde opdracht omdat er weinig financiële ruimte is voor nieuw beleid. Dit vergt maximale creativiteit, moeilijke en pijnlijke besluiten.

Met de Pekelders samen
Het streven is om, binnen de ruimte die er is, plannen uit te voeren met de Pekelders samen. Oude Pekela Centraal is daar een goed voorbeeld van. Samen met inwoners is de gemeente Pekela tot een plan gekomen waarvan dit jaar is gestart met de uitvoering. Andere voorbeelden zijn de realisatie van een kunstgrasveld voor korfbalvereniging WSS en de bouw van een zorgcomplex in Nieuwe Pekela. 

Op dinsdag 6 november 2018 wordt de begroting 2019 behandeld door de gemeenteraad in de openbare raadsvergadering.