VVD wil geen beperking jacht op provinciale gronden

Winschoten - Bij de bespreking van de beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 in Provinciale Staten van Groningen heeft de VVD-fractie aangegeven niet in te stemmen met de passage waarin de jacht op provinciale gronden wordt beperkt.

De VVD vindt het niet nodig dat het beheer wordt beperkt. “Er is geen enkele reden voor” aldus woordvoerder Madà Miesen. De VVD vindt dat het beheer op alle gronden juist uitgebreid mag worden. Daarom heeft de VVD mede een amendement ingediend, welke is aangenomen, om ook de steenmarter te beheren.

De oprukkende steenmarter veroorzaakt overlast en schade en de VVD wil een proef met beheer van de steenmarter in Groningen. "Dit is een mooie kans om net als in de provincie Friesland te bekijken of dit beheer juridisch houdbaar is."