Open avond F.D. Roosevelt Loge met Wiebe Klijnstra.

Winschoten - De F.D. Roosevelt Loge houdt woensdag 10 oktober in het Odd Fellow-gebouw aan het Burgemeester Schönfeldplein 23 een open loge-zitting. Na deze bijzondere zitting vertelt Wiebe Klijnstra van RTV Noordover over zijn loopbaan in 'radioland.

Eeuwenlang speelde het loge-leven zich buiten het zicht van de meeste mensen af. Deze open zitting is een bijzondere gelegenheid een blik te werpen op het logeleven
van Odd Fellows.

De F.D. Roosevelt Loge is een herenloge die tweewekelijks bijeen komt op de woensdagavond. Winschoten telt twee heren- en twee dames Odd Fellow Loges.

Odd Fellows interesseren zich, volgens eigen zeggen, voor de wereld om hun heen en voelen zich medeverantwoordelijk voor wat zich afspeelt in de maatschappij. Afkomst, opleiding of  aatschappelijke positie zijn dan ook niet belangrijk, zo wordt gesteld; het gaat veel meer om een levenshouding van positief denken en handelen waarbij wordt gestreefd naar verdieping en harmonie.

De avond is vrij toegankelijk is voor belangstellenden. De aanvang is om 20 uur, de inloop is vanaf 19.30 uur.