Fietsersbond Oldambt opent meldpunt onveilige schoolroutes

Winschoten - Fietsersbond Oldambt opent het meldpunt onveilige schoolroutes. Veilig fietsen naar school blijkt voor veel ouders en kinderen ingewikkeld omdat goede routes ontbreken, aldus de bond.

Auto’s rijden vaak hard en fietsers hebben onvoldoende eigen ruimte, het oversteken van drukke wegen is in de spits extra lastig en geparkeerde auto’s ontnemen goed zicht op het verkeer.

"Vooral op het platteland is meer veilige ruimte voor fietsers nodig; de snelheidsverschillen met gemotoriseerd verkeer zijn hier nog veel groter dan in de kernen. Buiten de bebouwde kom zijn nauwelijks vrijliggende fietswegen te vinden zoals vereist conform landelijke richtlijnen. De gemeente Oldambt zou bijvoorbeeld kunnen besluiten geschikte landbouwwegen af te sluiten voor gemotoriseerd doorgaand verkeer."

Zo is Fietsersbond Oldambt al geruime tijd met de gemeente in gesprek over een veilige fietsroute over de Kerkelaan tussen Nieuwolda en Midwolda.

Ouders én kinderen kunnen onveilige fietssituaties naar school melden via fietsersbond.nl/meldpuntschoolroute.