Start deelcontrole hondenbelasting in de gemeente Pekela

Pekela - Controleurs gaan vanaf maandag 1 oktober bij ongeveer 1.800 adressen in de gemeente Pekela langs om het bezit van honden te controleren.

De controleurs inventariseren het hondenbezit en vullen een aangiftebiljet in als een hond wordt aangetroffen waar geen belasting voor wordt betaald. 

Aangifte doen
De gemeente Pekela heft al jaren de hondenbelasting. Het aantal honden dat een inwoner bezit, bepaalt de hoogte van de aanslag hondenbelasting. De hondenbezitter is verplicht aangifte te doen. Door het doen van aangifte wordt een boete voorkomen die wordt opgelegd wanneer het hondenbezit niet wordt aangegeven bij de gemeente. 

Wijzigingen zelf doorgeven
Wijzigt in de loop van het jaar het aantal honden of vertrekken inwoners uit de gemeente, dan wordt de belasting voor het resterende aantal maanden verrekend of in rekening gebracht. Inwoners moeten wijzigingen zelf door geven. Ze kunnen aan- of afmeldformulieren verkrijgen bij de balie van het gemeentehuis of het digitaal regelen op: www.pekela.nl/digitaalloket. 

Bureau Legitiem BV
Als de controleur bij een woning aanbelt, kan hij zich legitimeren. Voor de ondersteuning bij de uitvoering van de controle is het bureau Legitiem BV ingehuurd.