Partij voor het Noorden Oldambt maakt zich zorgen over zoutwinning Akzo Nobel

Winschoten - Akzo Nobel heeft aangekondigd zes extra zoutputten te willen slaan in Oldambt/Pekela. De Partij voor het Noorden maakt daar bezwaar tegen en stelt hierop vragen aan het college van Oldambt.

Fractievoorzitter Jurrie Nieboer zegt een raar gevoel te hebben over deze plannen. “Het doet mij denken aan het gasdossier, en daarvan weten we allemaal wat dit voor gevolgen heeft voor ons mooi gebied."

"Burgemeester Rika Pot kan in het Dagblad van het Noorden wel spreken van prima overleg tussen gemeente en Akzo, maar het maakt mij er alles behalve gerust op."

Volgens Nieboer geeft ook het kritisch rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stof tot nadenken. "We moeten ons afvragen of we dit überhaupt moeten willen." Ook de Statenfractie van de Partij voor het Noorden heeft dit voor 7 november al geagendeerd.

De vragen die wij hebben gesteld aan het college zijn:
1. In hoeverre heeft de gemeente Oldambt een stem in het wel of geen toestemming geven voor het slaan van deze putten in onze gemeente?
2. Deelt u onze mening dat het winnen van zout parralellen heeft met de gaswinning in onze provincie en dat we waarschijnlijk niet weten wat de gevolgen zijn?
3. De SodM heeft zich zeer kritisch uitgelaten over de winning van zout, moeten we, ondanks het goed overleg tussen Akzo en gemeente niet veel kritischer zijn op juist dezeplannen?
4. Is het een idee om Akzo Nobel eens uit te nodigen en een toelichting te geven in de raad?