Dichtwedstrijd Kinderen & Poëzie is weer gestart

Regio - De landelijke dichtwedstrijd Kinderen & Poëzie is weer gestart. Basisschoolleerlingen uit groep 3 tot en met 8 kunnen maximaal drie zelfgeschreven gedichten insturen over iets dat zij leuk, spannend, mooi of grappig vinden. Kinderen uit het speciaal onderwijs kunnen ook meedoen, ook als zij ouder zijn dan 12 jaar.

Een vakjury kiest de honderd beste gedichten die een plaats krijgen in de dichtbundel Kinderen & Poëzie 2018-2019. Er worden twee hoofdprijswinnaars gekozen, één uit de middenbouw en één uit de bovenbouw. Er is ook een kinderjury die een aantal favorieten mag aanwijzen. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het Boekids Festival, begin juni 2019 in Den Haag.

De winnende gedichten van het afgelopen seizoen zijn te beluisteren via de winnende woordenlijn: 085-3015159.

Lesbrieven

Binnenkort verschijnen er op www.poeziepaleis.nl nieuwe lesbrieven die inspiratie bieden voor een poëzieles. Voor originele lessuggesties voor groep 3 t/m 8 is er De Poëziegids Junior, een doorlopende leerlijn poëzie voor het basisonderwijs. De gids is te bestellen via www.poeziepaleis.nl.

Deelnemen aan de wedstrijd kan via school of individueel. Gedichten kunnen tot 10 februari 2019 ingestuurd worden via de post en onze website www.poeziepaleis.nl. In mei 2019 worden de honderd winnaars op onze website bekendgemaakt.

De nieuwe wervingsposter kan door geïnteresseerden besteld worden via: info@poeziepaleis.nl.