Alle 24 tto-leerlingen Dollard College slagen voor het Cambridge-certificaat

Winschoten - Alle 24 derdejaars tto-leerlingen en 10 docenten van het Dollard College, vestiging Hommesplein-Stikkerlaan in Winschoten hebben met een bovengemiddelde score het Cambridge-certificaat behaald.

In 2015 zijn deze leerlingen als eerste gestart met de opleiding tweetalig onderwijs (tto) op vestiging Hommesplein-Stikkerlaan in Winschoten. Het Dollard College is de enige school in Oost Groningen  die tweetalig onderwijs aanbiedt. Op 3 oktober  nemen in totaal 24 leerlingen en 10 docenten hun certificaat in ontvangst. 

Leerlingen van tto (tweetalig onderwijs) volgen tot en met klas drie tweetalig onderwijs. Tijdens de lessen wordt Engels gesproken.  Aan het eind van klas 3 wordt de Engelse vaardigheid getoetst en kunnen de leerlingen het Cambridge Certificate of English ontvangen. 

Niveau
Het Cambridge examen heeft als streefniveau B2. Alle leerlingen hebben dit niveau gehaald en  13 van de 24 leerlingen hebben zelfs niveau C1 gehaald. Dit zijn uitstekende scores waar docent Engels, Henrike van der Brug, ook zeker tevreden over is.  De leerlingen werden tijdens het examen getoetst op spreek-, schrijf-, lees- en luistervaardigheid. Ook docenten hebben het Cambridge Certificate of English gehaald.  Dit examen zag er hetzelfde uit maar dan op een hoger niveau (C1).

English+
De eerste drie jaren van het vwo krijgen de leerlingen tweetalig onderwijs, daarna krijgen ze weer les in het Nederlands. Maar om toch iets extra’s aan te bieden heeft de school een versneld programma voor Engels ontwikkeld: English+. Dit houdt in dat leerlingen in 4 vwo en 5 vwo een uur extra Engels krijgen per week in vergelijking met de reguliere groep. Tijdens de lessen Engels ligt de nadruk op academische vaardigheden.

Dit jaar draait het programma voor het eerst in 4 vwo. De bedoeling is dat deze leerlingen in 5 vwo zowel het eindexamen van CITO in mei afleggen en opgaan voor een Cambridge Certificate of English op hoger niveau. De leerlingen kunnen of op C1 of op C2 het examen gaan afleggen, afhankelijk van hun vorderingen.